Öğrenim Bilgileri

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (DR), Doktora, 2022 - Devam Ediliyor
  2. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2018 - 2020
  3. Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2014 - 2018
  4. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Lisans-Anadal, 2016 - 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk