Makale

  1. Beylik Umut, Turan Haticenur,"Medikal Turizm Faaliyetinde Bulunan Akredite Hastanelerin Karşılaştırmalı Web Sitesi İçerik Analiz",Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities,vol.8,no:24,pp:247 - 259, 2023
  2. Turan Haticenur,"İnternet Bağımlılığı ve Siberkondri",BALKAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ,vol.1,no:1,pp:21 - 27, 2022
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk