Bildiri

  1. Kılınç Mehmet, Turan Haticenur (12.10.2023 - 14.10.2023), "Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışlarının Siberkondria Üzerine Etkisi", presented at the 6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2023
  2. Turan Haticenur (25.05.2022 - 26.05.2022), "Sağlık Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Stratejik Yönetim Araçlarını Kullanım ve Farkındalık Düzeylerini İncelemeye İlişkin Bir Araştırma", presented at the Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, 2022
  3. Bozça Rifat, Turan Haticenur, Zekioğlu Aysu (25.03.2021 - 27.03.2021), "Sağlık Yönetimi Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", presented at the 10. International Trakya Family Medicine Congress, 2021
  4. Arıkan Halil Cem, Turan Haticenur, Zekioğlu Aysu (10.10.2019 - 13.10.2019), "Geleneksel Pazarlama Tekniğinin Ağız ve Diş Sağlığını Korumaya Yönelik Alışkanlıklar Üzerine Etkisi", presented at the 3rd International 13th National Congress on Health and Hospital Administration, 2019
  5. Turan Haticenur, Zekioğlu Aysu (20.06.2019 - 23.06.2021), "Türkiye'de ve Dünyada Medikal Turizm Faaliyetinde Bulunan Hastanelerin Web Sitelerinin İncelenmesi", presented at the 4. International Health Sciences and Management Conference, 2021
  6. Bostan Sedat, Turan Haticenur (03.09.2018 - 06.09.2018), "A Research on Awareness and Level of Use of Healthcare Managers' Strategic Management Tools", presented at the 3rd International Helath Sciences and Management Conference, 2018
  7. Özdemir Karaca Pınar, Zekioğlu Aysu, Turan Haticenur (06.03.2020 - 08.04.2020), "Gençlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Düzeylerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Kampanyaları ile İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", presented at the 9. International Trakya Family Medicine Congress, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk