Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001-2015 Temel Dokümantasyon Eğitimi 2.Gün

Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN ve Üniversitemiz üst yönetimi 9001-2015 İç Tetkik Eğitimi uygulama çalışmasına katıldılar. BAYÜ İç Tetkik Eğitimi uygulama çalışması için seçilen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde denetim uygulaması yapmak üzere oluşturulan dört gruptan ilk grubun Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Eda ADATEPE’nin, Standardın “Liderlik” başlığı altında İİBF’nin ne tür çalışmalar yaptığını öğrenmeye yönelik soruları, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN ve İİBF Kalite Ekibi tarafından cevaplandı.

Tarih:17.05.2023
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı