Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Özge ERDEM Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Nurcan DEMİRCAN AKSAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ Üye
Öğretim Görevlisi Buket DAŞTAN Üye
Öğretim Görevlisi Ceren ARI ARAT Üye
Öğretim Görevlisi Ömer ALTAY Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı