Öğrenim Bilgileri

  1. University of Essex {England}, Yüksek Lisans-Tezli, 2013 - 2014
  2. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (DR), Doktora, 2015 - 2020
  3. Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2005 - 2009
  4. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2009 - 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk