Öğrenim Bilgileri

  1. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (DR), Doktora, 2015 - 2020
  2. University of Essex {England}, Yüksek Lisans-Tezli, 2013 - 2014
  3. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2009 - 2012
  4. Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2005 - 2009
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk