Bildiri

 1. Güleryüz Didem, Bülbül Ali Savaş, Akgün Emre (28.09.2022 - 30.09.2022), "Estimation of Co2 Emissions for Turkey by Machine Learning Algorithms", presented at the 4th International Advanced Engineering Technologies (ICADET), 2022
 2. Teke Çağatay, Yılmaz Hamid, Güleryüz Didem (21.09.2017 - 23.09.2017), "Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması", presented at the 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 3. Güleryüz Didem (26.03.2022 - 27.03.2022), "Estimation of Human Development Index of Turkey Using R&d Determinants by Support Vector Regression", presented at the 5th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, 2022
 4. Teke Çağatay, Güleryüz Didem, Yılmaz Hamid (21.09.2017 - 23.09.2017), "Gıda Sektöründe Hat Dengeleme Uygulaması", presented at the 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 5. Güleryüz Didem (22.10.2015 - 24.10.2015), "Tam Sayılı Programlama Modeli ile Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 6. Akın Pelin, Güleryüz Didem (24.12.2021 - 26.12.2021), "Feature Selection Using Genetic Algorithm: Relative Humidity Estimation Model with Data Mining", presented at the Anatolian Congresses 8th International Applied Sciences Congress, 2021
 7. Güleryüz Didem, Özden Erdemalp, Gülhan Ünal (20.10.2021 - 23.10.2021), "Predicting Bıst 30 Index with Arıma and Rnn-Lstm Models", presented at the 24. Finans Sempozyumu, 2021
 8. Deniz Gülhan,Güleryüz Didem,Çolak Murat (24.05.2016 - 28.05.2016), "Determination of the Casting Cost Using Fondweb Erp Software", presented at the ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, 2016
 9. Teke Çağatay,Güleryüz Didem,Uçar Aylin (19.09.2019 - 21.09.2019), "Material Requirements Planning and an Application of Cable Duct Product", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 10. Teke Çağatay,Güleryüz Didem,Çalış Cansu,Güneş Elif,Doğan Kevser (19.09.2019 - 21.09.2019), "Demand Forecasting with Artificial Neural Networks Model in Food Industry", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 11. Teke Çağatay,Güleryüz Didem,Genç Dilşad,Özen Semanur (19.09.2019 - 21.09.2019), "A Fuzzy Expert System for the Risk Level of Asthma", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 12. Tekez Esra,Teke Çağatay,Güleryüz Didem (15.09.2010 - 17.09.2010), "Development of a Fault Diagnostic Expert System for Machines", presented at the 7th International Symposium on Intelligent And Manufacturing Systems, 2010
 13. Şengün Hayriye,Güleryüz Didem (28.09.2016 - 01.10.2016), "Türkiye’de Afet Yönetiminde Bir Dönüm Noktası: 1992 Erzincan Depremi, Uluslararası", presented at the Erzincan Sempozyumu, 2016
 14. Güleryüz Didem,Yılmaz Hamid,Teke Çağatay (21.09.2017 - 23.09.2017), "Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması", presented at the 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 15. Güleryüz Didem,Teke Çağatay,Yılmaz Hamid (21.09.2017 - 24.09.2017), "Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması", presented at the 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 16. Güleryüz Didem,Teke Çağatay,Okutkan Caner (05.10.2017 - 07.10.2017), "Arıza Dağılım Parametrelerinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama", presented at the 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
 17. Güleryüz Didem,Teke Çağatay,Okutkan Caner (05.10.2017 - 07.10.2017), "Promethee Sıralama Yöntemi ile Tesis Yeri Seçimi", presented at the 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
 18. Efe Ömer Faruk,Güleryüz Didem,Engin Orhan,Efe Burak (21.09.2017 - 23.09.2017), "Sağlık Kuruluşlarında Yalın Hizmet Uygulamaları", presented at the 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 19. Yılmaz Hamid,Teke Çağatay,Güleryüz Didem (21.09.2017 - 23.09.2017), "Multi-Manned Assembly Line Balancing Problems: a Review", presented at the 2nd International Conference on Advanced EngineeringTechnologies, 2017
 20. Yılmaz Hamid,Güleryüz Didem,Teke Çağatay (21.09.2017 - 23.09.2017), "A New Mathematical Model for the Alwabp", presented at the 2nd International Conference on Advanced EngineeringTechnologies, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk