Araştırma Görevlisi Doktor Didem Güleryüz

"GÜLERYÜZ DİDEM (2020). Evaluation of waste management using clustering algorithm in megacity Istanbul. Environmental Research and Technology, 3(3)."

"GÜLERYÜZ DİDEM,ÖZDEN ERDEMALP (2020). The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(20), 1-9."

"", Didem Guleryuz (2021). Determination of industrial energy demand in Turkey using MLR, ANFIS and PSO-ANFIS . Journal of Artificial Intelligence and Systems, 3, 16–34. https://doi.org/10.33969/AIS.2021.31002.

"Lean Service and Application of MRI-Tomography Imaging Center", Tijen Över Özçelik, Didem Güleryüz, The Online Journal Ofscience And Technology, 2013

"A Fuzzy Expert System for Risk Self-Assessment of Chronic Diseases", Enes Furkan Erkan, Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Iosr Journal of Computer Engineering, 2016

"Döküm endüstrisinde kurumsal kaynak planlama yazılımlarının kullanımının değerlendirilmesi", Didem Güleryüz, Murat Çolak, Turkish Journal of Nature And Science, 2015

"Temizlik Çizelgeleme Modeli ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Multi-manned assembly line balancing problems: A review", Hamid Yılmaz, Çağatay Teke, Didem Güleryüz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Türkiye’de Afet Yönetiminde Bir Dönüm Noktası: 1992 Erzincan Depremi, Uluslararası", Hayriye Şengün, Didem Güleryüz, (28.09.2016-01.10.2016), Erzincan Sempozyumu, 2016

"Demand Forecasting with Artificial Neural Networks Model in Food Industry", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Cansu Çalış, Elif Güneş, Kevser Doğan (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Determination of the casting cost using Fondweb ERP Software", Gülhan Deniz, Didem Güleryüz, Murat Çolak, (24.05.2016-28.05.2016), Icens International Conference on Engineering And Natural Science, 2016

"Sağlık Kuruluşlarında Yalın Hizmet Uygulamaları", Ömer Faruk Efe, Didem Güleryüz, Orhan Engin, Burak Efe, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"A Fuzzy Expert System for the Risk Level of Asthma", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Dilşad Genç, Semanur Özen (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Gıda Sektöründe Hat Dengeleme Uygulaması", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Banburi Makineleri İçin Ömür Veri Analizi Uygulaması", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Arıza Dağılım Parametrelerinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama", Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Caner Okutkan, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017

"A new mathematical model for the ALWABP", Hamid Yılmaz, Didem Güleryüz, Çağatay Teke, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Material Requirements Planning and an Application of CableDuct Product", Çağatay Teke, Didem Güleryüz, Aylin Uçar (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Promethee Sıralama Yöntemi İle Tesis Yeri Seçimi", Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Caner Okutkan, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017

"Otobüs Çizelgeleme Optimizasyonu ve Uygulaması", Didem Güleryüz, Çağatay Teke, Hamid Yılmaz, (21.09.2017-23.09.2017), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Development of a fault diagnostic expert system for machines", Esra Tekez, Çağatay Teke, Didem Güleryüz, (15.09.2010-17.09.2010), 7th International Symposium on Intelligent And Manufacturing Systems, 2010

"FİNANS ALANINDA SPESİFİK KONULAR", BÜYÜK VERİ İLE GELEN DEĞİŞİM, GAZİ KİTAPEVİ, ÜNAL GÜLHAN, 978-625-7045-65-0, 155-171, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kalite Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Dinamik Programlama", Lisans, Türkçe, 3

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 - 2020 Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Mühendisliği (dr), İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa
2013 - 2014 Yüksek Lisans Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Bilimi, University of Essex {england}
2011 Dr. Araştırma Görevlisi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi

2009 - 2012 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği (yl) (tezli), Sakarya Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi