Bildiri

  1. Kuloğlu Sümeyya, Kahya Cem (12.05.2022 - 14.05.2022), "Çalışanlarda Duygusal Emeğin Yönetimi: Hizmetkar Liderliğin Rolü", presented at the 2. Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2022
  2. İşcan Ömer Faruk,Kahya Cem (22.05.2014 - 24.05.2014), "Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü", presented at the 22. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 2014
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk