Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Burs Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Başak TOĞAR Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Bülent ŞENGÜL Üye
Doktor Öğretim Üyesi Gökhan KÖMÜR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ Üye
Öğretim Görevlisi Doktor Alican KAYA Üye
Öğretim Görevlisi Ceren ARI ARAT Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı