Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bölüm Sekreterlikleri

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ 


Bölüm /A.B.D.
 
   
 Bölüm Sekreteri 
   

e-mail/Dahili No/Oda No
 

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ        
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
 
Döndü MUCIK dondumucik@bayburt.edu.tr
Dahili No:2167
3.Kat 310 Nolu Oda

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
 
Hacer DURMAZ      hacerdurmaz@bayburt.edu.tr       
Dahili No:2064
3.Kat 310 Nolu Oda

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
 
Ertan DOĞAN ertandogan@bayburt.edu.tr
Dahili No:2172
3.Kat 309 Nolu Oda

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı