Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doktor Öğretim Üyesi Harun YÜCEL Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Ahmed Hamza ALPAY Üye
Doktor Öğretim Üyesi Buket DAŞTAN Üye
Öğretim Görevlisi Ceren ARI ARAT Üye
Öğretim Görevlisi Gülşah ŞEKER Üye
Öğretim Görevlisi Ömer ÖZTEN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı