Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi'ni yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik.
İdari Birimlerde Yöneticilerden ve Birim Kalite Ekipleri, Akademik Birimlerde ise Fakülte/Yüksekokullar/MYO/ Enstitü Yöneticileri ile Bölüm Kalite Ekipleri ile 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 13.30'da Prof. Dr. Gökhan BUDAK toplantı salonunda eğitim  gerçekleştirildi.  İlginiz için teşekkür ederiz.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı