Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Birim İç Değerlendirme
2020-2021 AKADEMİK YILI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

FİNANSAL YÖNETİM

  • Birimize ayrılan bütçe etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.
  • Birimize verilen bütçe dışında gelirimiz mevcut değildir.
  • Bilgisayar fen laboratuvarlarında ihtiyaçlar karşılanmıştır.
  • Sınıfların elektronik alt yapısı revize edilmiştir. 
  • Yapılan iyileştirmelere ilişkin fotograflar için tıklayınız.
  • Laboratuvarlar ve Sınıflar

PAYDAŞ KATILIMI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TOPLUMSAL KATKI
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı