Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Öğretim Görevlisi Merve ÇARKIT İÇEL Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Nurcan DEMİRCAN AKSAN Üye
Öğretim Görevlisi Ahmet Ali ÇELİK Üye
Öğretim Görevlisi Yasemin AY KARADAŞ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı