Akademik Çalışmalar

Proje Adı

İlgili Öğretim Üyesi

Görevi

Multifloral Bal Örneğinden DNA Ekstraksiyonunun Gerçekleştirilmesi (BAP)

Doç. Dr. Nesrin ECEM BAYRAM

Yürütücü

Derin Eutektik Çözücüler (DES) Kullanılarak Hypericum perforatum (L.) bitkisinin Ekstraksiyonu; Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP)

Araştırmacı

Arı zehri ve arı sütlerinin organik asit profilinin belirlenmesi (BAP)

Araştırmacı

Bazı uniforal bal tiplerinin antioksidan aktivite ve enzim aktivitesi bakımından karakterize edilmesi (BAP)

Araştırmacı

Ispanak fidelerinin tuz stresi toleransına eksojen epibtassinolid (eBL) ve GR24 uygulaması ile metabolik anatomik ve genomik tepkilerinin incelenmesi (BAP)

Araştırmacı

Derin Eutektik Çözücüler (DES) Kullanılarak Hypericum perforatum (L.) bitkisinin Ekstraksiyonu; Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP)

Dr. Öğr. Üyesi Naciye KUTLU KANTAR

Araştırmacı

 

Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesi ve Harç İçin Atık Kandan Kimyasal Katkı Üretimi (TÜBİTAK-1001)

Öğr. Gör. Mustafa Onur YÜZER

Araştırmacı

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı