Öğrenim Bilgileri

  1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (DR), Doktora, 2013 - 2016
  2. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2007 - 2011
  3. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Lisans-Anadal, 2002 - 2006
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk