Makale

 1. İlhan Ahmet,Demir Rahime Nur,Akgün Emre,"Yaşlılara Yönelik Geliştirilen Sosyal Politikaların Swara Yöntemi ile Önceliklendirilmesi",Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi,vol.9,no:3,pp:388 - 398, 2023
 2. İlhan Ahmet,"Hastane İşletmeciliği Bağlamında Örgütsel Düzeyde Yönetim Temellerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma",IDEA STUDIES Journal,vol.8,no:41,pp:352 - 359, 2022
 3. Ertürk Süleyman, Yardımcıoğlu Melek, İlhan Ahmet,"Örgüt Araştırmalarında Örgütsel Bağlılık Sonuçlarına Yönelik Kavramsal Bir İnceleme",Journal of Pure Social Sciences,vol.2,no:2,pp:86 - 96, 2021
 4. Yardımcıoğlu Melek, Ertürk Süleyman, İlhan Ahmet,"Girişimcilik Paradigması Bağlamında Geliştirilen Girişimcilik Yönetimi Uygulamaları",Journal of Pure Social Sciences,vol.2,no:2,pp:76 - 85, 2021
 5. İlhan Ahmet,"Investıgatıng Organızatıonal Health and Its Dımensıons At an Organızatıonal Level: a Research Study on Vıews of Dırectors",JOURNAL OF MANAGEMENT POLICIES AND PRACTICES,vol.8,no:2,pp:1 - 16, 2020
 6. İlhan Ahmet,"Comparıson of Organızatıonal Theory ın the Axıs of the "pandemonıum" Metaphor ın Modern, Symbolıc and Postmodern Approaches",EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT,vol.8,no:4,pp:292 - 304, 2020
 7. Yıldırım İbrahim, İlhan Ahmet,"Gaziantep'te Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Yönetimin Bir Sonraki Kuşağa Devrinde Karşılaşılan Devretme Sorunlarına Dönük Bir Araştırma",KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ,vol.5,no:2,pp:109 - 132, 2015
 8. İlhan Ahmet,"The Conceptual Framework of Organızatıonal Theory Analysıs: an Organızatıonal Level Assessment",Globus An International Journal of Management & IT,vol.12,no:1,pp:81 - 87, 2020
 9. İlhan Ahmet,"Örgütsel Çatışma Yönetiminin İncelenmesine Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma",Research Journal of Business Management,vol.7,no:4,pp:239 - 252, 2020
 10. İlhan Ahmet,"An Assessment on Analyzıng the Effects of the Relatıonshıps Between Sıze and Structure ın Organızatıons",International Journal of Business and Management Invention (IJBMI),vol.9,no:12,pp:72 - 80, 2020
 11. İlhan Ahmet,"An Evaluatıon of the Changıng Nature of Power-Dependence Relatıons ın Organızatıons Wıthın the Context of the Resource Dependence Theory",International Review of Management and Business Research (IRMBR),vol.9,no:4,pp:165 - 179, 2020
 12. Yıldırım İbrahim,İlhan Ahmet,"Aile İşletmelerinde İkinci Kuşaktan Kaynaklanan Sorunların Tespit Edilmesi ve Çözümlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması",SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL,vol.6,no:36,pp:1680 - 1703, 2020
 13. İlhan Ahmet,"Doğal Ayıklanmacılık Yaklaşımına Göre Covıd-19 Sürecinde Örgütlerin Değişimine Yönelik Bir Tartışma",Journal of Turkish Studies,vol.15,no:6,pp:539 - 558, 2020
 14. İlhan Ahmet,"Organızatıonal Goals: a Theoretıcal Examınatıon on Classıfıcatıon, Outputs and Antecedents",International Journal of Management (IJM),vol.11,no:7,pp:1086 - 1098, 2020
 15. İlhan Ahmet,Yücel Recep,"Örgütlerde Mobbıng Algısı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Analizi: İstanbul’da Özel Hizmet Kurumlarında Bir Uygulama",BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL (BMIJ),vol.8,no:2,pp:2245 - 2288, 2020
 16. Yardımcıoğlu Mahmut, İlhan Ahmet, Gerekli İsa,"2010-2013 Yılları Arasında İş Yapma Endeksi Göstergelerine Göre Türkiye ve Meksika Ülkelerinin Karşılaştırılması",Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.4,no:1,pp:1 - 34, 2014
 17. İlhan Ahmet,"Türkiye’deki İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerinin Çeşitlenme Düzeyleri ve Borsaya Kote Olmaları Bakımından Karşılaştırılması: Eski ve Yeni Dönem İşletme Grupları",Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.2,no:18,pp:435 - 459, 2019
 18. İlhan Ahmet, Yücel Recep,"Örgütsel Konfigürasyon Yaklaşımının Stratejik ve Yapısal Olarak İncelenmesi Üzerine Geliştirilen Önermeler",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,vol.12,no:23,pp:191 - 212, 2019
 19. Durmaz Yakup,İlhan Ahmet,"Growth Strategıes ın Busınesses and a Theoretıcal Approach",International Journal of Business and Management,vol.10,no:4,pp:210 - 214, 2015
 20. İlhan Ahmet,İnce Ercan,"Takım Çalışması ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde Bir Uygulama",KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ,vol.5,no:1,pp:127 - 152, 2015
 21. İlhan Ahmet,"Örgütlerde Değişim Yönetimi ve Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek İçin Geliştirilen Stratejiler",SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL,vol.3,no:6,pp:1117 - 1129, 2017
 22. İlhan Ahmet,"Örgütlerde Değişim ve Değişim Sürecine Bağlı Olarak Geliştirilen Örgütsel Değişim Stratejilerinin Uygulanması",JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR),vol.4,no:10,pp:244 - 252, 2017
 23. Antepli Ali,İlhan Ahmet,"Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Olgusunun Tüketicilere Etkisi: Çevre ve İnsan Faktörlerinin Ele Alınması",The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal),vol.5,no:45,pp:169 - 180, 2017
 24. Yardımcıoğlu Mahmut,İlhan Ahmet,"A Study Regardıng the Advances of Polıtıcal Stabılıty and Economıc Development Experıenced ın Turkey Durıng the Perıods of 1980 - 2015",International Journal of Economics and Finance,vol.8,no:10,pp:167 - 175, 2016
 25. Durmaz Yakup, İlhan Ahmet, İnce Ercan,"Theoretıcal Approach to Onlıne Marketıng",INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & TECHNOLOGY,vol.14,no:11,pp:6244 - 6249, 2015
 26. Yardımcıoğlu Mahmut,İlhan Ahmet,"Internatıonal Organızatıons ın the Context of Global Fınancıal Developments and New State Understandıng",International Journal of Business and Social Science,vol.7,no:9,pp:77 - 84, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk