Bildiri

 1. Aslan Hüseyin, İlhan Ahmet, Mert İbrahim Sani (12.05.2022), "Hizmetkâr Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracı Rolü", presented at the 21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ,
 2. İlhan Ahmet, Yücel Recep (21.11.2019 - 22.11.2019), "Aile İşletmelerinde Kuşaklar Arası Farklılıkların Örgütsel Gelişim Evreleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması", presented at the IV. YÖNETİM VE ORGANİZASYON ÇALIŞTAYI, 2019
 3. İlhan Ahmet (02.11.2019 - 04.11.2019), "Örgütsel Konfigürasyon Yaklaşımına Göre Sivil Toplum Örgütlerinin Örgütsel Yapılarının Belirlenmesi", presented at the 3RD INTERNATIONAL MANAGEMENT AND SOCIAL RESEARCH CONFERENCE, 2019
 4. İlhan Ahmet, Yücel Recep (23.05.2019 - 25.05.2019), "Örgüt Kuramlarının Analiz Düzeyleri Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesine Yönelik Paradigmatik Tartışmalar", presented at the 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SYMPOSIUM, 2019
 5. İlhan Ahmet, Yücel Recep (23.05.2019 - 25.05.2019), "Yöneticiliğin Bir Meslek Olmasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma", presented at the 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019
 6. İlhan Ahmet,Çıkmaz Esra (02.05.2019 - 04.05.2019), "Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Bağlamında Kurumsal Mantıklar Arası Dönüşüm Süreci: Türk Sağlık Alanına Yönelik Bir Değerlendirme", presented at the 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2019
 7. Kırpık Gülşen, Yıldız Arif, İlhan Ahmet (04.05.2018 - 06.05.2018), "Farklı Kuşak Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algısı: Trc2 Bölgesi (Şanlıurfa-Diyarbakır) Bankacılık Örneği", presented at the 1. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 2018
 8. İlhan Ahmet, İnce Ercan (10.04.2018 - 13.04.2018), "Durumsallık Faktörlerinden Örgüt Yaş ve Büyüklüğünün Örgütsel Konfigürasyona Olan Etkileri Üzerine Geliştirilen Önermeler", presented at the INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-I, 2018
 9. İlhan Ahmet (09.02.2018 - 11.02.2018), "Postmodernizim ve Örgüt Kuramları Bağlamında Sosyal Bilimlerin Doğasına İlişkin Paradigma Tartışmaları", presented at the 2. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018
 10. İlhan Ahmet,Bilici İlhan (07.12.2017 - 10.12.2017), "Küreselleşme Olgusu ve Küreselleşme Sürecinde Örgütlerin Yeniden Dizayn Edilmesi", presented at the I. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 2017
 11. İlhan Ahmet,İnce Ercan (27.10.2017 - 28.10.2017), "A Study on Continuity and Development of International Management and Organization Literature in Academic Areas: an Analysis of Content on Studies in Organizational Behaviour Literature", presented at the 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017
 12. İlhan Ahmet,İnce Ercan (18.10.2017 - 21.10.2017), "Türkiye’de Akademik Yazında Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesinin Yerinin Maxqda Programı ile Analizi", presented at the Uluslararası 21. Finans Sempozyumu, 2017
 13. İlhan Ahmet (13.10.2017 - 15.10.2017), "Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak Yönetim ve Organizasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi", presented at the 1. ULUSLARARASI 11. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 2017
 14. İlhan Ahmet (07.09.2017 - 09.09.2017), "Comparıson of the Dıversıfıcatıon Strategıes of Busıness Groups ın Turkey ın Terms of Levels of Dıversıfıcatıon and Lıstıng on the Stock Exchange: Old and New Perıod Busıness Groups", presented at the INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17, 2017
 15. İlhan Ahmet,Yardımcıoğlu Mahmut (12.05.2017 - 14.05.2017), "Finansal Göstergeler ile Dünya Turizminde Ortaya Çıkan Gelişmelerin Türkiye Turizmi ile Karşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme", presented at the 6th ​International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017 Prague-Czech Republic, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk