Forms and Documents
Degree
Tez Kabul ve Onay Tutanağı Tez Konusu Belirleme veya Değişikliği Öneri Formu Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu Tez Savunma Jüri Öneri Formu Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu (Düzeltme Verilen Tezler İçin) Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu Tez Değerlendirme Formu Danışman Değişikliği Talep Formu Yüksek Lisans Başvuru Formu Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt Formu 2. Tez Danışmanı Öneri Formu Danışman Öneri Formu Ek Süre Talep Dilekçesi (Tez Dönemi Öğrencileri İçin)
Doctorate
Tez Değerlendirme Formu Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sonuç Bildirim Formu Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu Doktora Yeterlilik Başvuru Formu Doktora Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu Doktora Tez Konusu Önerisi Toplantı Tutanağı Doktora Tez Konusu Öneri Formu Doktora Tez Kabul ve Onay Tutanağı Doktora Tez İzleme Raporu-Öğrenci Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Seminar
Seminer Konusu ve Sunumu Öneri Formu Seminer Değerlendirme Formu
Other
Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu Mezuniyet Talep Dilekçesi Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Talep Dilekçesi Ders Muafiyet ve İntibak Formu Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu Not Düzeltme Formu Kayıt Dondurma Dilekçesi Etik Kurulu Başvuru Formu Araştırma ve Uygulama İzin Talep Formu Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu Askerlik Tecil Talep Formu
Up