Article

 1. Sarikaya İsmail, Öztürk Mesut, Özgöl Mustafa,"Development of Self-Regulation Scale for Middle School Students: Validity and Reliability Study",International Journal of Assessment Tools in Education,vol.10,no:4,pp:723 - 740, 2023
 2. Öztürk Mesut, Sarikaya İsmail, Ada Yıldız Kübra,"Middle School Students’ Problem Solving Performance: Identifying the Factors That Influence It",International Journal of Science and Mathematics Education,Q2,vol.22,no:6,pp:1363 - 1379, 2024
 3. Sökmen Yavuz, Sarikaya İsmail, Nalçacı Ahmet,"The Effect of Augmented Reality Technology on Primary School Students’ Achievement, Attitudes Towards the Course, Attitudes Towards Technology, and Participation in Classroom Activities",International Journal of Human–Computer Interaction,Q1, 2024
 4. Sökmen Yavuz, Taş Yasemin, Sarikaya İsmail,"An Evaluation of the Studies on Self-Regulated Learning in Primary Education: a Bibliometric Mapping Analysis",Psycho-Educational Research Reviews,vol.12,no:1,pp:321 - 337, 2023
 5. Boyraz Celal, Sarikaya İsmail,"Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının (2018) Aday Öğretmenlerin Öz-Yeterlik İnançları Bağlamında Değerlendirilmesi",Kocaeli Universitesi Egitim Dergisi,vol.5,no:2,pp:538 - 559, 2022
 6. Özgöl Mustafa, Şahin Mustafa, Sarikaya İsmail,"Mediating Role of Cognitive Distortions in Negative Future Expectations That Are Affecting Occupational Anxiety",Journal of Educational Leadership and Policy Studies,vol.6,no:2,pp:1 - 13, 2022
 7. Sökmen Yavuz, Sarikaya İsmail,"The Mediating Role of Self-Efficacy Between Emotional İntelligence and Job Satisfaction of Primary School Teachers",European Review of Applied Psychology,Q4,vol.72,no:4,pp:1 - 9, 2022
 8. Sarikaya İsmail, Töman Ufuk, Öztürk Mesut,"Examining the Variables Predicting Attitudes Towards Teaching Profession of Preservice Classroom Teachers",Acta Didactica Napocensia,vol.11,no:1,pp:129 - 141, 2018
 9. Özgöl Mustafa, Sarikaya İsmail, Öztürk Mesut,"Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri",Journal of Higher Education and Science,vol.7,no:2,pp:294 - 304, 2017
 10. Sarikaya İsmail, Sökmen Yavuz,"Prospective Primary School Teachers Change in Attitudes and Anxiety Profiles During Their Preparation Program",Journal of Pedagogical Research,vol.6,no:1,pp:18 - 39, 2022
 11. Sarikaya İsmail,"Aile ile Birlikte Yazmanın İlkokul Öğrencilerinin Yazma Başarı ve Tutumlarına Etkisi",Cumhuriyet International Journal of Education,vol.10,no:4,pp:1696 - 1720, 2021
 12. Sarikaya İsmail,"Öğretmen Adayı Yazma Öz-Yeterliği Envanterinin Uyarlanması: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma ile İlgili İnançları ve Yazma Başarıları Arasındaki İlişki",Eurasian Journal of Teacher Education,vol.2,no:3,pp:176 - 194, 2021
 13. Sarikaya İsmail, Yılar Ömer,"Exploring Self-Regulation Skills in the Context of Peer Assisted Writing: Primary School Students' Sample",Reading & Writing Quarterly,Q4,vol.37,no:6,pp:552 - 573, 2021
 14. Sarikaya İsmail, Sökmen Yavuz,"Challenges and Fundamental Skills for Primary School Teachers: Developing Self-Efficacy Beliefs Scale",Turkish Journal of Education,vol.10,no:4,pp:274 - 296, 2021
 15. Öztürk Mesut, Sarikaya İsmail,"The Relationship Between the Mathematical Reasoning Skills and Video Game Addiction of Turkish Middle Schools Students: a Serial Mediator Model",Thinking Skills and Creativity,Q2,vol.40,no:2021,pp:100843 - , 2021
 16. Sarikaya İsmail, Sökmen Yavuz,"Öz-Düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi",Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.23,no:1,pp:126 - 147, 2021
 17. Sarikaya İsmail,"Teaching Writing in Emergency Distance Education: the Case of Primary School Teachers",International Journal of Curriculum and Instruction,vol.13,no:2,pp:1923 - 1945, 2021
 18. Sarikaya İsmail,Yılar Ömer,"Akran Destekli Yazmanın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarı ve Performansına Etkisi: Bir Pilot Araştırma",Ana Dili Eğitimi Dergisi,vol.7,no:4,pp:941 - 963, 2019
 19. Sarikaya İsmail,Özgöl Mustafa,Yılar Rabia,"Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",İlköğretim Online (elektronik),vol.16,no:3,pp:992 - 1006, 2017
 20. Sarikaya İsmail,Samancı Osman,Yılar Ömer,"Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday ve Danışman Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması",Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.37,no:3,pp:939 - 989, 2017
 21. Sarikaya İsmail,Yılar Ömer,"Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği",Hacettepe University Journal of Education,vol.32,no:4,pp:916 - 938, 2017
 22. Sarikaya İsmail,Şen Semra,"The Examination of Free Activities Course’s Goals According to the Teachers’ View",Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.6,no:2,pp:345 - 360, 2016
 23. Sarikaya İsmail,Özgöl Mustafa,"Üstün Yetenekli Lise Öğrencileri İçin Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği",Journal of Gifted Education and Creativity,vol.2,no:2,pp:45 - 57, 2015
 24. Şen Semra,Sarikaya İsmail,"Serbest Zaman Etkinlikleri Dersinde Tercih Edilen Etkinliklerin Kullanılma Sıklıklarının İncelenmesi",Journal of Research in Education and Teaching,vol.4,no:4,pp:217 - 227, 2015