Campus

 1. Sökmen Yavuz, Sarikaya İsmail, Nalçacı Ahmet (19.10.2023 - 21.10.2023), "İlkokul Düzeyinde Yapay Zekayla İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 2. Boyraz Celal, Sarikaya İsmail (19.10.2023 - 21.10.2023), "Aday Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlikleri Bağlamında Lisans Müfredatına Yönelik Algılarının İncelenmesi", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 3. Sarikaya İsmail (01.12.2021 - 03.12.2021), "Yazma Öz-Yeterliğim Neden Düşük? Sınıf Öğretmeni Adayları Örneği", presented at the ERTE CONGRESS - III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2021
 4. Sarikaya İsmail, Sökmen Yavuz (12.11.2021 - 14.11.2021), "Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Derslerde Karşılaştığı Güçlüklerin Belirlenmesi", presented at the 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2021), 2021
 5. Sarikaya İsmail (07.08.2021 - 08.08.2021), "Covıd-19 Sürecinde 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Öğretimi ve Yaşanılan Güçlükler", presented at the IV. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, 2021
 6. Sarikaya İsmail (23.10.2020 - 24.10.2020), "Aday Sınıf Öğretmenleri Tarafından Hazırlanan Dijital Hikâyelerin Analitik Değerlendirme Yöntemiyle İncelenmesi", presented at the 7. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 2020
 7. Sökmen Yavuz,Sarikaya İsmail (16.09.2020 - 19.09.2020), "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Oluşturma ve Kullanımına İlişkin Görüşleri", presented at the Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, 2020
 8. Sökmen Yavuz,Sarikaya İsmail,Nalçacı Ahmet (13.09.2020 - 13.09.2020), "İlkokul Düzeyinde Yapılan Artırılmış Gerçeklik Çalışmaların İncelenmesi", presented at the Karadeniz 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020
 9. Özgöl Mustafa,Öztürk Mesut,Sarikaya İsmail (11.05.2017 - 14.05.2017), "Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Dinleme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", presented at the IX. International Congress of Educational Research, 2017
 10. Sarikaya İsmail,Sökmen Yavuz (23.10.2019 - 27.10.2019), "İlkokul Öğrencileri Yazmayı Neden Zor ve Sıkıcı Bir Etkinlik Olarak Nitelendiriyor? Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri", presented at the 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ (UTEK 2019), 2019
 11. Sarikaya İsmail,Yılar Rabia (23.10.2019 - 27.10.2019), "Halk Edebiyatı Ürünlerinin Sınıf Ortamlarında Kullanılmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri", presented at the 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ (UTEK 2019), 2019
 12. Sarikaya İsmail,Yılar Ömer (18.04.2018 - 22.04.2018), "6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeğinin Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), 2018
 13. Sarikaya İsmail,Yılar Rabia (18.04.2018 - 22.04.2018), "Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Bayburt Örneği", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), 2018
 14. Yılar Ömer,Sarikaya İsmail (18.04.2018 - 22.04.2018), "Türkiye’de Uygulanan Ses Temelli İlkokuma Yazma Öğretim Yöntemine İlişkin Eleştirilere Genel Bir Bakış", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), 2018
 15. Sarikaya İsmail (11.04.2018 - 14.04.2018), "Öz-Düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması", presented at the 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 2018
 16. Sarikaya İsmail,Yılar Ömer (11.04.2018 - 14.04.2018), "Akran Destekli Yazma Çalışmalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarısına Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması", presented at the 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 2018
 17. Öztürk Mesut,Özgöl Mustafa,Akkan Yaşar,Sarikaya İsmail (11.05.2017 - 14.05.2017), "Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Öz-Düzenleme Öğrenimine Yönelik Tasarladığı Etkinliklerin İncelenmesi", presented at the IX. International Congress of Educational Research, 2017
 18. Sarikaya İsmail,Özgöl Mustafa,Öztürk Mesut (11.05.2017 - 14.05.2017), "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi", presented at the IX. International Congress of Educational Research, 2017
 19. Sarikaya İsmail,Yılar Ömer (11.05.2017 - 14.05.2017), "Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin İncelenmesi", presented at the IX. International Congress of Educational Research, 2017
 20. Kaplan Abdullah,Öztürk Mesut,Sarikaya İsmail,Kurdal Cem (15.05.2016 - 18.05.2016), "The Evaluated Students Eyes of Used Virtual Manipulatives in Elective Mind Puzzle Course", presented at the 10th International Computer Instructional Technologies Symposium-ICITS 2016-, 2016
 21. Yılar Ömer,Sarikaya İsmail,Öztürk Mesut,Yılar Rabia (16.05.2016 - 18.05.2016), "The Evaluated Students and Teachers Eyes of Used Interactive Whiteboard in Free Activities Course", presented at the 10th International Computer Instructional Technologies Symposium-ICITS 2016-, 2016
 22. Özgöl Mustafa,Öztürk Mesut,Sarikaya İsmail,Akkan Yaşar (16.05.2016 - 18.05.2016), "Opinions on Using Computer of the Students with Mild Intellectual Disabilities", presented at the 10th International Computer Instructional Technologies Symposium-ICITS 2016-, 2016
 23. Özgöl Mustafa,Sarikaya İsmail,Öztürk Mesut (05.05.2016 - 08.05.2016), "Örgün Eğitim İçindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğrenci ve Öğretim Elemanı Gözüyle Değerlendirilmesi", presented at the VIII. International Congress of Educational Research-Quality Assurance in Hİgher Education and Accreditation of Faculties of Education, 2016
 24. Sarikaya İsmail,Özgöl Mustafa,Yılar Ömer,Yılar Rabia (05.05.2016 - 08.05.2016), "Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", presented at the VIII. International Congress of Educational Research -Quality Assurance in Hİgher Education and Accreditation of Faculties of Education, 2016