Graduate Thesis Advisor.

  1. Mustafa Halit KAKŞA, "Öz Düzenleme Etkinlikleri ile Desteklenmiş Akıcı Okumanın Okuduğunu Anlama ve Yeni Nesil Matematik Problemleri Çözme Başarısına Etkisi", Atatürk Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor