Genel Bilgi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TANITIMI

2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır.
 
Mühendislik Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. İlk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.
Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde 1, 2 , 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam etmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
 
Mühendislik Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1167 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Tablo1

Bölümler  Öğrenci Sayısı
Örgün Öğretim İkinci Öğretim Toplam
İnşaat Mühendisliği 361 285 646
Makine Mühendisliği 181 136 317
Gıda Mühendisliği 118 31 149
Endüstri Mühendisliği 51   51
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendisliği 4   4
Toplam Öğrenci Sayısı 715 452 1167
 

Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı
 
Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  35 (otuzbeş) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi,52(elli iki) araştırma görevlisi olmak üzere 88 (seksensekiz) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

2

2

Doç. Dr.

6

6

Dr. Öğr. Üyesi

26

26

Arş. Gör.

21

 

52

Arş. Gör. (ÖYP)

14

Arş. Gör. (ÖYP) Geçici Nakil

17

Öğrt. Gör.

2

2

Okutman

-

-

Toplam

88

 
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 9 (dokuz) idari personel istihdam edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakültemiz 8.100 m2 fiziki alana
sahip olup bünyesinde;

·         65 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı,

·         36 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         30 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         120 kişilik 1 Adet  Amfi, (Amfi teknik donanımı itibari ile çok amaçlı salon olarak ta kullanılmaktadır.) 
·         796 Kişilik 13 Adet  Derslik,
·         Toplam 981 Kişilik 15 Adet  Derslik (Amfi, Teknik Resim Sınıfı dâhil), 
·         66 kişilik çok amaçlı Konferans Salonu, 
·         20 kişilik Toplantı Salonu,
·         Ayrıca tüm bölümlerde uygulama derslerinin yapılacağı araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri temin edilmiş, bir kısmı faal bir kısmının kurulumu devam eden 15 (on beş) adet öğrenci laboratuvarları/ öğrenci atölyeleri ile1 Adet  (bir) beton ve kür odası bulunmaktadır.
·          Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.