Öğrenim Bilgileri

  1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı (Sy), Sanatta Yeterlik, 2020 - Devam Ediliyor
  2. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2013 - 2020
  3. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim - İş Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2014 - 2018
  4. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2009 - 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk