Bildiri

  1. Konuk Yavuz Kaan, Ustabulut Umut Barış (08.03.2022 - 10.03.2022), "Bayburt Şehrinin İskânında Bir Alp Kadın: Melike Sultan", presented at the TÜRK DÜNYASINDA ALP KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUM, 2022