Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (DR), Doktora, 1997 - 2003
  2. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 1993 - 1997
  3. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Lisans-Anadal, 1989 - 1993
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk