Makale

 1. Talay Rabia, Erdoğan Ümmügülsüm,"The Effects of Different Formulations and Cooking Times on Quality Parameters in Goji Berry Leather Production",the Indian Journal of Traditional Knowledge,vol.22,no:4,pp:815 - 823, 2023
 2. Şahin Ali, Erdoğan Ümmügülsüm,"Aronia (Aronia Melanocarpa Michx Elliot) Production and Evaluation Methods in the World and Turkey",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.10,no:1,pp:81 - 85, 2022
 3. Erdoğan Ümmügülsüm, Çakmakçı Ramazan, Varmazyari Atafeh, Turan Metin, Erdoğan Yaşar, Kıtır Şen Nurgül,"Role of İnoculation with Multi-Trait Rhizobacteria on Strawberries Under Water Deficit Stress",Zemdirbyste-Agriculture,Q3,vol.103,no:1,pp:67 - 76, 2016
 4. Develi Erdem, Yavuz Ayşegül, Erdoğan Ümmügülsüm,"The Effects of Vermicompost Applications on the Yield and Quality of San Andreas (Fragaria Vesca L.) Strawberry Variety",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.9,pp:2642 - 2648, 2021
 5. Talay Rabia, Erdoğan Ümmügülsüm, Turan Metin,"Physico-Chemical Properties,mineral Matter, Organic Acid, Amino Acid and Plant Hormones Content of Gojiberry (Lycium Barbarum L.) Grown in Turkey",Turkish journal of agriculture-food science and technology,vol.9,no:10,pp:1889 - 1894, 2021
 6. Tıraşcı Serpil, Erdoğan Ümmügülsüm,"Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Üretimi",Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 2021
 7. Yücel Nur, İspirli Hümeyra, Mercan Emin, Erdoğan Ümmügülsüm, Dertli Enes,"Synthesis of Alternan-Stabilized Zinc Nanoparticles: Morphological, Thermal, Antioxidant and Antimicrobial Characterization.",PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY,Q3,vol.51,no:4,pp:331 - 339, 2021
 8. Erdoğan Ümmügülsüm, Argın Sanem, Turan Metin, Çakmakçı Ramazan, Olgun Murat,"Biochemical and Bioactive Content in Fruits of Walnut (Juglans Regia L.) Genotypes From Turkey",FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,Q4,vol.30,no:6,pp:6713 - 6727, 2021
 9. Traşcı Serpil, Erdoğan Ümmügülsüm,"Küresel Isınmanın Tarıma Etkisi",Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences,vol.2,no:1, 2021
 10. Traşcı Serpil,Erdoğan Ümmügülsüm,Aksakal Vecihi,"Türkiye'de Organik Tarım",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.8,no:11,pp:2348 - 2354, 2020
 11. Yavuz Ayşegül,Erdoğan Ümmügülsüm,"Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Türkiye’de Üretim Miktarı ve Değerlendirilmesi",Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,vol.2,no:1,pp:124 - 130, 2019
 12. Talay Rabia,Erdoğan Ümmügülsüm,"Organik ve Konvansiyonel Gıdalarda Besinsel ve Duyusal Kalite",Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi,vol.7,no:5,pp:774 - 778, 2019
 13. Türemiş Nurgül Fetiye,Pırlak Lütfi,Eşitken Ahmet,Erdoğan Ümmügülsüm,Tümer Aytaç,Irmak Burhanettin,Burgut Ayşegül,"A Field Survey of Promising Mulberry (Morus Spp.) Genotypes Fromturkey",Erwerbs-Obstbau,no:59,pp:101 - 107, 2017
 14. Erdoğan Ümmügülsüm,Kıtır Nurgül,Güneş Adem,Turan Metin,Taşçı Sinem,Yıldırım Ertan,Karaman Mehmet Rüştü,Pour Mokhtari Negar Ebrahim,Özlü Ekrem,Fırıldak Gülay,"Dıfferent Land Use Influences on Amıno Acıd,organıc Acıd, Hormone and Mıneral Nutrıentcontents of Dry Beans",FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,vol.27,no:12,pp:8147 - 8157, 2018
 15. Akkurt Murat,Şenses İrem Mutlu,Erdoğan Ümmügülsüm,"Türkiye’de Organik Bağcılığın Son Durumu ve Gelişme Olanakları",Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,vol.6,no:11,pp:1511 - 1516, 2018
 16. Talay Rabia,Erdoğan Ümmügülsüm,"Mutual Interaction Between Phenolic Compounds and Intestinal Bacteria-Fenolik Bileşenler ve Bağırsak Bakterileri Arasında Karşılıklı Etkileşim",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.6,no:11,pp:1562 - 1568, 2018
 17. Çakmakçı Ramazan,Aslantaş Rafet,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Flowers of Çoruh Valley",Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,vol.5,no:13,pp:1785 - 1791, 2017
 18. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Ateş Fadime,Kotan Recep,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,Tüfenkci Şefik,"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine",Communications in Soil Science and Plant Analysis,Q3,vol.49,pp:1 - 8, 2018
 19. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Atefeh Varmazyari,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Tuba Arjumend,"Effect of the Water Deficit and İnoculation with Multi Traits Rhizobacteria on Growth and Enzyme Activities in Strawberry Fragaria X Ananassa",Wulfenia,vol.22,no:3,pp:376 - 390, 2015
 20. Dikbaş Neslihan,Bağcı Eyüp,Kotan Recep,Çakmakçı Ramazan,Özer Hakan,Mete Ebru,Erdoğan Ümmügülsüm,"Comparative Antibacterial Activities and Chemical Composition of Some Plants Oil Against Salmonella Enteritidis",Research on Crops,vol.11,no:1,pp:118 - 124, 2010
 21. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Çakmakçı Songül,"Çoruh Vadisi Nin Yabani Meyveleri",Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi,vol.7,no:1,pp:49 - 52, 2014
 22. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Pollen Analysis of Honeys From the Çoruh Valley Turkey",International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences,vol.4,no:3,pp:5 - 13, 2014
 23. Çakmakçı Songül,Gündoğdu Engin,Dağdemir Elif,Erdoğan Ümmügülsüm,"Investigation of the Possible Use of Black Cumin Nigella Sativa L Essential Oil on Butter Stability",Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,vol.20,no:4,pp:533 - 539, 2014
 24. Erdoğan Ümmügülsüm,"Determination of Pollen Quality and Quantity in Mulberry Morus Alba L",Pakistan Journal of Botany,vol.47,no:1,pp:275 - 278, 2015
 25. Ertürk Yaşar,Güleryüz Muharrem,Erdoğan Ümmügülsüm,"Qunce a Üzerine Aşılı Bazı Armut Çeşitlerinin İspir Yukrı Çoruh Havzası Koşullarındaki Verim ve Gelişme Durumlarının Belirlenmesi",Bahçe,vol.38,no:1,pp:11 - 17, 2009
 26. Erdoğan Ümmügülsüm,Kavaz Yüksel Arzu,"İnsan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzerlerin Taşıdığı Riskler",Akademik Gıda,vol.7,no:1,pp:47 - 52, 2009
 27. Özgen Mustafa,Güneş Mehmet,Akça Yaşar,Türemiş Nurgül Fetiye,Ilgın Mürüvvet,Kızılcı Gökhan,Erdoğan Ümmügülsüm,Serçe Sedat,"Morphological Characterization of Several Morus Species From Turkey",Hort. Environ. Biotechnol,vol.50,no:1,pp:9 - 13, 2009
 28. Erdoğan Ümmügülsüm,Pırlak Lütfi,"Ülkemizde Dut Morus Spp Üretimi ve Değerlendirilmesi",Alatarım,vol.4,no:2,pp:38 - 43, 2005
 29. Erdoğan Ümmügülsüm,Bolat İbrahim,"Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi",Bahçe,vol.31,pp:25 - 32, 2002
 30. Erdoğan Ümmügülsüm,İpek Muzaffer,Aydın Cevat,Pırlak Lütfi,"Some Physical Properties of Dry Mulberries Morus Alba L",ARAB GULF JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH,vol.30,no:2-3,pp:120 - 124, 2012
 31. Gülçin İlhami,Topal Fevzi,Çakmakçı Ramazan,Birsel Mine,Gören Ahmet Ceyhan,Erdoğan Ümmügülsüm,"Pomological Features Nutritional Quality Polphenol Content Ecotype Forms of Rasberries Rubus İdaeus L",JOURNAL OF FOOD SCIENCE,vol.76,no:4,pp:585 - 593, 2011
 32. Çakmakçı Ramazan,Erat Mustafa,Oral Belinda,Erdoğan Ümmügülsüm,Şahin Fikrettin,"Enzyme Activities and Growth Promotion of Spinach by Iaa Producing Plant Growth Promoting Rhizobacteria",The Journal of Horticultural Science Biotechnology,vol.84,no:4,pp:375 - 380, 2009
 33. Çakmakçı Ramazan,Erat Mustafa,Erdoğan Ümmügülsüm,Dönmez Mesude Figen,"The İnfluence of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Growth and Enzyme Activities in Wheat and Spinach Plants",JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE,vol.170,no:2,pp:288 - 295, 2007
 34. Çakmakçı Ramazan,Dönmez Mesude Figen,Erdoğan Ümmügülsüm,"The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Barley Seedling Growth Nutrient Uptake Some Soil Properties and Bacterial Counts",Turkish Journal of Agriculture and Forestry,vol.31,no:3,pp:189 - 199, 2007
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk