Sınav Formları (Öğretim Elemanları için)
Öğretim Elemanlarımızın dikkatine:

Birimimizde yapılacak olacak olan bütün sınavlarımızda aşağıda listelenen formlar kullanılacaktır.

        Her bir sınav için öğretim elemanlarımız:
  1. Sınav Soru Kağıdı Formu
  2. Sınav Yoklama Çizelgesi Formu
  3. Sınavın yapılacağı dersliğe göre Kapı formu'nu hazırlamak zorundadır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı