Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler
 

Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi Senatosunca 22.10.1990 gün ve 10/43 sayılı kararı ve bu kararın Yükseköğretim Kurulu tarafından 12.12.1990 tarihinde onaylanması ile birlikte 1990 yılında açılmıştır.

Yüksekokulumuz kuruluş sürecinin kısmen tamamlanmasıyla birlikte, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında "Muhasebe" programıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasında öğretimine başlamıştır.

1994’de Bayburt’ta Özel İdare Binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Bayburt Meslek Yüksekokulu’nda 1996 yılında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" Programı ile "Pazarlama" programı açılmıştır.

1998 yılında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Binasına taşınan Meslek Yüksekokuluna aynı yıl mevcut programlara ilave olarak, "Dış Ticaret" programı ile "Laboratuvar (Kimya Teknolojisi)" programları açılmıştır.

2002 yılında ikinci öğretime Endüstriyel Elektronik ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programları açılmıştır.

2006 yılında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü kendisine ait hizmet binasını boşaltmasıyla İşletme Programı da açılarak 2006-2007 öğretim yılı itibariyle toplam 8 programda yaklaşık 800 öğrenci, 18 akademik personel ile eğitim-öğretimine devam etmiş ve 2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla yeni bölümler ve programlar açılmıştır. Bunlardan 2009 yılında Dış Ticaret Programı (İ.Ö),  2010 yılında Elektrik Programı, 2011 yılında da Maliye Programı ile Maliye (İ.Ö) Programı ve Bilgisayar Programcılığı, 2013 yılında Elektrik (İ.Ö) ile 2015 yılında Yerel Yönetimler, Laborant Veterinerlik ve Sağlık, Gıda Teknolojisi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği (N.Ö-İ.Ö), Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö-İ.Ö), Lojistik (N.Ö-İ.Ö) ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö) Programları açılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Demirözü Yerleşkesinde Yerel Yönetimler Programı ile Laborant Veteriner ve Sağlık Bölümü, Aydıntepe Yerleşkesinde ise Gıda İşleme Bölümü ile İnşaat Bölümü açılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 30.12.2016 tarih ve 75850160-101.03.01-83969 sayılı yazıları ile Aydıntepe ve Demirözü Meslek Yüksekokulu statüsü kazanarak Meslek Yüksekokulumuz bünyesinden ayrılmıştır.

Bayburt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yükseköğretim Kurulu’nun 02.06.2017 tarih ve 75850160-101.02.05-37873 sayılı yazıları ile isim değişikliği yapılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü adını almıştır.

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılı itibariyle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan aktif bölümler ve bu bölümler altında eğitim/öğretim veren programlar şu şekilde sıralanmıştır:

Aktif Bölüm Adı

Program Adı

Bilgisayar Teknolojileri

-Bilgisayar Programcılığı (Aktif)

-Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Aktif)

-Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (Pasif)

Elektrik ve Enerji

-Elektrik (Aktif)

-Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Pasif)

Elektronik ve Otomasyon

-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Aktif)

-Mekatronik (Aktif)

-Elektronik Teknolojisi

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Aktif)

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

-İş Sağlığı ve Güvenliği (Aktif)

-Özel Güvenlik ve Koruma (Aktif)

-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Pasif)

Tasarım

-Grafik Tasarım (Aktif)

 

Yüksekokulumuzdaki eğitim alanları (derslikler) olarak Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde olmak üzere AMFI dâhil toplam on (10) adet derslik ve laboratuvarlar olarak bir (1) adet Elektrik laboratuvarları, dört (4) adet bilgisayar laboratuvarı, bir (1) adet grafik çizim laboratuvarı ve bir(1) adet fotoğraf atölyesi mevcuttur. Detaylı derslik ve laboratuvar isim listeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Eğitim Alanları (Derslikler)

Eğitim Alanları (Laboratuvarlar ve Atölyeler)

Derslik ve Laboratuvar İsmi

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik Lab.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-202

Mühendislik Fakültesi bünyesinde TRS Bilgisayar Lab.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-204

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Lab. Z-05 (BS-1 Lab)

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-206

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Grafik Bilgisayar Lab. Z-02 (BS-2 Lab)

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-301

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Grafik Çizim Lab. Z-013

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-302

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Konstrüksiyon ve İmalat Lab.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde D-303

Mühendislik Fakültesi bünyesinde Döküm ve Isıl İşlem Lab.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde B-08

Fotoğrafçılık Atölye, B-08

IIBF Fakültesi bünyesinde D-301

IIBF Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Lab.-1

IIBF Fakültesi bünyesinde D-302

 

AMFI

 

 

Yüksekokulumuz bünyesinde bir (1) adet Profesör, beş (5) adet Doç. Dr., yedi (7) adet Dr. Öğr. Üyesi, iki (2) adet Öğr. Gör. Dr., yirmi dört (24) adet Öğr. Gör. Olmak üzere 40 akademik personel, 9 idari personel ve 828 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı