Öğretim Görevlisi Seval Kurtoğlu

"Türkiye’nin 2018-2025 Dönemindeki Yumurta Üretiminin ARIMA Modeliyle Tahmini.", Seval Kurtoğlu, Ahmet Semih Uzundumlu, Abdulbaki Bilgiç, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Kivi Üretiminde Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Erzurum İlinde Tüketicilerin Elma Çeşidi Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Simge Karayar, Nur Ertek, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

"Future of Fig Product in Turkey", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Muhammet Emre Öksüz, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018

"ERZURUM İLİNDE TÜKETİLEN EN UYGUN ELMA ÇEŞİDİNİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum.", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"Erzurum İli’nde Ekmek Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Betül Zehra Yıldırım, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Temel Sorunların Faktör ve Probit Analizleri ile Belirlenmesi: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Nur Ertek, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018

"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018

"A RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY IN KIWIFRUIT PRODUCTION: THE CASE OF RIZE PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018

"DETERMINATION OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMER PREFERENCE FOR APPLE VARIETY IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (25.04.2018-27.04.2018), Ugap 2018, 2018

"A Research for Increasing Producer Income and Yield in the Tea Production: The Case of Artvin Province", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018

"ERZURUM DA YAŞAYAN FERTLERİN PALANDÖKEN DAĞINA GİTME DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), 1.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019

"DETERMINING THE FACTORS AFFECTING BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018

"Estimation of Egg Production in Turkey for Years between 2018 and 2025 with ARIMA Model", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018

"The Role of Turkey in the World Hazelnut Production and Exporting", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018

"ERZURUM DA YAŞAYAN BİREYLERİN TATİLE GİTME VE KIRSAL TURİZME BAKIŞI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), I.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019

"KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLARIN FAKTÖR VE PROBİT ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer Sempozyumu, 2018

"Veteriner Halk Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Hayvansal Üretm", Önlisans, Türkçe, 3

"Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı", Ziraat Mühendisi, 2011-2015, Sivil Toplum Kuruluşu

"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor-2-", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 30.11.2012-30.07.2013, 65.190 TÜRK LİRASI

"Bayburt ilinde organik hayvancılığının gelişştirilmesi ve yaygınlaştırılması", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 21.05.2014-03.03.2015, 93.400 TÜRK LİRASI

"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 01.12.2011-01.08.2012, 104.650 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2018 Doktora Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2018 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım İşletmeciliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi