Mobile Logo İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Ramak Kala Olay Bildirimi

RAMAK KALA OLAY

                Ramak kala olay, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden yayınlanan " İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" nde;
                İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak tanımlanmıştır.
                Yönetmeliğin “Tehlikelerin Tanımlanması” başlıklı 8 inci maddesinde; tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak toplanması gereken bilgiler sayılmış, olup bunlardan biri de “ramak kala olay kayıtları”dır.
               Aynı Yönetmeliğin “Risk değerlendirmesinin Yenilenmesi” başlıklı 12 nci maddesinde ise risk değerlendirmesinin yenilenmesi gereken durumlar ifade edilmiştir. Bu maddeye göre işyerinde meydana gelen ramak kala olay sonrasında ortaya çıkabilecek yeni riskler; işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkilemesi durumunda risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekmektedir.
               Bu kapsamda; işyerinde meydana gelen ve ramak kala olay tanımına giren olayların kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Aşağıda bazı ramak kala olaylarına örnekler verilmiş olup bu tarz bir olay vukuu bulduğunda, olayın İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi gerekmektedir.
               Yazılı bildirim İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün web sayfasında  "Ramak Kala Olay Bildirimi" sekmesinden  ilgili form doldurularak yapılır. Bu form doldurulduktan sonra EBYS sistemi üzerinden İSG Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Ramak Kala Olay Örnekleri:

Az kalsın çatıdan sarkan buz üzerime düşüyordu

Az kalsın buzlanan zeminde kayıp düşüyordum

Az kalsın yüksekte çalışma yapan işçi düşüyordu

Az kalsın oturduğum sandalyeden düşüyordum

Az kalsın yere attığım sigara izmariti yangın çıkarıyordu

Az kalsın raylı cam kapıya çarpıyordum

Az kalsın merdivene çıkan arkadaşım düşüyordu

 


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı