Mobile Logo Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel Listesi
Akademik Personeller
Tuğba ELBİR ABCA
Doktor Öğretim Üyesi Tuğba ELBİR ABCA telbir, (1652)
Fatih BAYRAKTAR
Öğretim Görevlisi Fatih BAYRAKTAR fatihbayraktar
Figen MEŞELİ
Öğretim Görevlisi Figen MEŞELİ figenmeseli, (1682)
Osman CANAN
Öğretim Görevlisi Osman CANAN osmancanan, (2133)
İdari Personeller
Erdinç YAYA
İdari Personel Erdinç YAYA erdincyaya, (2452)
Sözleşmeli Personeller
Hayrunnisa YANIK
Büro Personeli Hayrunnisa YANIK hayrunnisayanik
Yusuf EREZ
Büro Personeli Yusuf EREZ yusuferez
Diğer Personeller
Salim GÖKTAŞ
Destek Personeli Salim GÖKTAŞ salimgoktas
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı