Öğrenim Bilgileri

  1. Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2019 - 2021
  2. Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2015 - 2019