Makale

  1. Boz Emre, Sert Talha, Aksoy Ömer Faruk, Demirbaş Nermin,"Üniversite Öğrencilerinin Kas Görünüm Memnuniyet Düzeyleri ile Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi",Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi,vol.1,no:1,pp:1 - 16, 2023
  2. Aksoy Ömer Faruk, Kul Murat,"Examınatıon of the Relatıonshıp Between Exercıse Addıctıon and Behavıoral Regulatıons ın Exercıse and Substance Abuse Awareness of Weıghtlıftıng and Boxıng Athletes",The Online Journal of Recreation and Sports,vol.13,no:2,pp:161 - 175, 2023
  3. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Yıldırım Ümit, Şipal Onur, Çabuk Refik, Akova Abdullah, Aksoy Ömer Faruk, Adatepe Eda,"High-Intensity Interval Training with Cycling and Calisthenics: Effects on Aerobic Endurance, Critical Power, Sprint and Maximal Strength Performance in Sedentary Males",Federacion Espanola de Asociaciones de Docentes de Educacion Fisica (FEADEF),vol.46,pp: - 544, 2022
  4. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Yıldırım Ümit, Ceylan Ramazan, Şipal Onur, Çabuk Refik, Akova Abdullah, Aksoy Ömer Faruk, Adatepe Eda,"High-Intensity Interval Training with Cycling and Calisthenics: Effects on Aerobic Endurance, Critical Power, Sprint and Maximal Strength Performance in Sedentary Males",Retos,no:46, 2022
  5. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Öktem Tuncay, Şipal Onur, Aksoy Ömer Faruk, Akova Abdullah,"12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Bazı Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi",Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,vol.5,no:2,pp:153 - 170, 2021
  6. Kul Murat, Ceyhan Mehmet Ali, Adatepe Eda, Şipal Onur, Aksoy Ömer Faruk, Boz Emre,"An Investigation of High School Students' Continuous Anxiety Towards Physical Education and Sports Course",Education Quarterly Reviews,vol.4,no:1,pp:447 - 456, 2021
  7. Kul Murat, Şipal Onur, Ceylan Ramazan, Aksoy Ömer Faruk, Akova Abdullah,"Temel Halter Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerininfiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi",Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,vol.22,no:4,pp:66 - 77, 2020
  8. Kul Murat, Şipal Onur, Aksoy Ömer Faruk, Boz Emre,"Sporcu Algılarına Göre Halter Antrenörlerinin Etik Liderlik Davranışlarınınincelenmesi",Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi,vol.5,no:2,pp:247 - 256, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk