Öğrenci Formları

Ders Düzeltme

       >> Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu

İlişik Kesme

      >> İlişik Kesme Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilebilir.

Not İşlemleri

      >> Not Düzeltme Formu

      >> Mezuniyet Sınavı Not Bildirim Formu

      >> Ders Muafiyeti Başvuru Formu

      >> İntibak Formu (ÖSS ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Dikey Geçiş ile kayıt yaptıranlar için)

      >> İntibak Formu (Mühendislik Tamamlama Programı için)

      >> Yaz Dönemi İntibak Formu 

Yurt Dışı İşlemleri

     >> Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu - Açıklama

Yaz Okulu Formları

     >> Diğer Üniversiteler Ders Alma Formu (Giden)

     >> Misafir Öğrenci Ders Alma Formu (Gelen)

Diğer Formlar

     >>Mezuniyet Tespiti formu


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı