Öğrenim Bilgileri

  1. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2014 - 2016
  2. Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2010 - 2014
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (DR), Doktora, 2019 - Devam Ediliyor
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk