Öğretim Görevlisi Murat Küçükşen

"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Yerel Demokrasinin Gelişimi Sürecinde Kent Konseylerinin Rolü ve İşlevselliği: Bursa ve Yalova Kent Konseyi Örneği", Murat Yaman, Murat Küçükşen, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018

"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"Geleceğin Kentleri: Eko-Tek Kentler", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (07.09.2018-09.09.2018), Kentfor Iıı. Kentleşme Forumu, 2018

"Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde “Kent Konseyi Bilinirliği ve Etkinliği” Araştırması", Murat Küçükşen, Murat Yaman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, (11.09.2017-15.09.2017), Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2017

"Turizmin Gelişimi ve Sürdürülebilirliği Açısından Yerel Yönetimlerin Rolleri: Bayburt-Demirözü Belediyesi Diriliş Projesi Örneği", Murat Küçükşen, Selami Ersen (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli?", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (21.02.2019-23.02.2019), 16. Kamu Yönetimi Forumu’nda (kayfor 16), 2019

"Yerel Yönetimler Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yerel Yönetimler", Önlisans, Türkçe, 3

"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Kentleşme ve Çevre Sorunları", Önlisans, Türkçe, 3

"Medeni Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"İmar Mevzuatı ve Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 3

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 - 2019 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Dumlupınar Üniversitesi
2010 - 2014 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi