Müdürün Mesajı

Meslek Yüksekokullarının kuruluş amacı; mesleki alanda endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip, çalıştığı işyerlerinde insanlarla kolay iletişim kurabilen, bir yabancı dili temel seviyede bilen, bilgisayar kullanabilen, sosyal, kültürel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkı sağlayabilen ara insan gücünün yetiştirilmesidir.

 Meslek Yüksekokulları mezunları çalışma alanlarındaki görevleri itibariyle üst düzey yönetici ile usta/kalifiye işçi arasında bulunan, usta/kalifiye işçiden daha fazla teorik bilgiye sahip, lisans mezunlarından daha çok uygulama becerisine sahip bir meslek ara elemanıdır.

 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu nitelikli işgücünü sağlamaya yönelik olarak, ilimizin ve bölgemizin potansiyeli de dikkate alınarak, Üniversitemiz Senatosunun 20/11/2013 tarihli ve 2013/57sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/11/2016 tarihli ve 75850160- 101.02.05-71382 sayılı yazısı ile Meslek Yüksekokulumuz; 14/11/2016 tarihinde Demirözü İlçe Merkezinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

    Meslek Yüksekokulumuz;

  • Veterinerlik Bölümü, Veteriner ve Laborant Sağlık Programı ( Aktif)
  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı ile Kooperatifçilik Programı (Aktif)
  • Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, İş Makinaları Programı (Aktif)
  • Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Pasif)
  • Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı(Aktif)

olmak üzere toplam 5 bölüm altında 6 programdan teşkil edilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda 19 Akademik Personel ve 4 İdari Personel bulunmaktadır.

 Henüz çok genç olan Meslek Yüksekokulumuz ulusal ve yerel ölçekte ülkemiz ve bulunduğu yörede, çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren, gelişen dünyamıza, çevremize, işletmecilere idari ve akademik kadrosuyla yardımcı olan bir Meslek Yüksekokulu olmayı hedeflemektedir. 

Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN

Yüksekokul Müdürü

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı