Lisansüstü Tez Danış.

  1. Gülten KÖSE, "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  2. Abdullah AKOVA, "Hacamat Uygulamasının Sporcuların Bazı Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk