Ders

Yüksek Lisans

 1. Beden Eğitimi ve Sporda Ahlak ve Karakter Eğitimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Eğitimde Program Geliştirme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 2. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 3. Eğitimde Ahlâk ve Etik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 4. Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 5. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 6. Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 7. Gelişim ve Öğrenme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 8. Çocuk Psikolojisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 9. Topluma Hizmet Uygulamaları, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 10. Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 11. Eğitim Psikolojisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 12. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 13. Motor Gelişim, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 14. Psikomotor Gelişim, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 15. Eğitim Sosyolojisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 16. Gelişim ve Öğrenme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 17. Gelişim ve Öğrenme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 18. Türk Eğitim Tarihi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 19. Karakter ve Değerler Eğitimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 20. Okul Dışı Öğrenme Ortamları, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 21. Gelişim ve Öğrenme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 22. Psikomotor Gelişim, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3