Lisansüstü Tez Danış.

  1. Esra Nur GÜÇLÜ, "Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılığın İlişkisi; Bayburt, Gümüşhane İllerinde Bir Araştırma", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor