Bildiri

  1. Gülhan Ünal, Elmalı Kübra, Musabaşoğlu İbrahim, Sayın İrem Rumeysa (12.05.2022 - 14.05.2022), "Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Tespiti ve Karşılaştırması: Bayburt Üniversitesi Örneği", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2022
  2. Ayvacık Eda, Elmalı Kübra (24.03.2022 - 25.03.2022), "“gelir Üzerinde Kadının Etkisi: Karadeniz Bölgesi Örneği''", presented at the Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 2022
  3. Elmalı Kübra, Özer Hüseyin (08.09.2021 - 10.09.2021), "Türkiye'de Eğitim Ekonomisinin Mekansal Analizi", presented at the 21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2021
  4. Elmalı Kübra (13.03.2021 - 13.03.2021), "Covıd 19 Döneminde Dış Ticaret ve İşsizliğin Mekânsal Analizi", presented at the  Uluslararası COVID 19 ve Güncel Konular Kongresi, 2021
  5. Elmalı Kübra (12.03.2021 - 13.03.2021), "Dış Ticaret ve İstihdamın Mekânsal Analizi", presented at the 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 2021
  6. Elmalı Kübra, Özer Hüseyin (22.02.2021 - 25.02.2021), "Türkiye’de İl Bazında Konut Talebinin Mekânsal Analizi", presented at the Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, 2021
  7. Elmalı Kübra,Erkal Gökhan,Özer Hüseyin (12.02.2020 - 14.02.2020), "Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım", presented at the 20. uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2020
  8. Elmalı Kübra, Erkal Gökhan, Özer Hüseyin (12.02.2020 - 14.02.2020), "Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım", presented at the 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2020) Sempozyumu, 2020
  9. Özer Hüseyin,Elmalı Kübra (07.10.2017 - 10.10.2017), "Gece Işıkları ile Hesaplanan İktisadi Büyümenin Mekansal Analizi", presented at the Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, 2017
  10. Oktay Erkan,Alkan Ömer,Elmalı Kübra (12.04.2012 - 16.04.2012), "Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analiz", presented at the II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2012