Makale

 1. Keskin Savaş, Kömür Gökhan,"Türkiye’ye Yönelik Genç Erkek Yoğunluklu Afgan Göç Dalgasının Irkçı Söylemler Üzerindeki Etkisi",Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi,vol.38,no:10,pp:32 - 53, 2023
 2. Kömür Gökhan,"Kişilerarası İletişimden Bilgisayarlar Arası İletişime İnsansız İletişimin İmkânları",Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi (International Journal of Communication and Art-IJCOMAR),vol.4,no:9,pp:38 - 60, 2023
 3. Kömür Gökhan, Keskin Savaş, Pabuçcu Hakan,"Demografya, İletişimde Kader Midir? Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Sözlü İletişim Becerilerinin Demografik Değerlendirmesi",İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (INIJOSS),,vol.11,no:2,pp:251 - 271, 2022
 4. Sönmez Gurur, Laleh Nafiseh, Keskin Savaş, Kömür Gökhan,"Dijital Hikâye Anlatısı Olarak Instagram Kimliği: ‘biyografi’ Yazma Kültürü Üzerine İnceleme",Ankara Haci Bayram Veli University Faculty of Communication,no:13,pp:127 - 147, 2022
 5. Keskin Savaş, Kömür Gökhan,"Tiktok’un Trans-Estetiği: Fluxus’tan Kiç (Kitsch) Kültürüne",The Journal of Academic Social Science Studies,vol.15,no:93,pp:169 - 182, 2022
 6. Kömür Gökhan, Köroğlu Ali,"Halkla İlişkiler Algısı ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişkide Marka İmajının Aracılık Rolü",Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,vol.10,no:22,pp:550 - 579, 2022
 7. Keskin Savaş, Kömür Gökhan,"Kültürel Diplomaside Yeni İçerik Pazarlama Aygıtı: Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (Asmr)",Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,vol.2022,no:59,pp:105 - 127, 2022
 8. Durmaz Atakan, Pabuçcu Hakan, Kömür Gökhan,"Tersine Göç Eğilimi ve Diaspora Ağları: Almanya'daki Yüksek Nitelikli Türklerin Tersine Göç Eğilimlerini Etkileyen Faktörler",İçtimaiyat,vol.6,pp:182 - 198, 2022
 9. Keskin Savaş, Kömür Gökhan,"Oyun Paradigmasının Dönüşümü ve Bir Tür “survivor” Olarak Squid Game: Realite Televizyon Dramatografisi Üzerine",Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy),vol.33, 2022
 10. Kömür Gökhan,"Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal İmaj Algıları: Bayburt Üniversitesi Örneği",Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,no:55, 2021
 11. Kömür Gökhan,"Üniversitelerin Sosyal Kültürel ve Ekonomik Fonksiyonlarının Şehirler Üzerindeki Etkileri",Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,vol.24,no:1,pp:101 - 114, 2021
 12. Kömür Gökhan,"“yumuşak Güç Unsuru Olarak Kamu Diplomasisi”",International Journal of Politics and Security (IJPS),vol.2,no:3,pp:89 - 115, 2020
 13. Kömür Gökhan,"İmam Gazâlî ve Thomas Aquinas’in Siyasal Adalet Anlayışlarının Karşılaştırılması",İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (JOHASS),vol.2,no:1,pp:162 - 177, 2019
 14. Dursunoğlu İsmail, Kömür Gökhan,"Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Kitle İletişim Araçları: Geleneksel Medyadan Sosyal Medyaya",The Journal of Academic Social Science Studies,vol.71,no:2,pp:405 - 418, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk