Bildiri

  1. Keskin Savaş, Kömür Gökhan (13.05.2022 - 15.05.2022), "Yapay Zekâ Konuşabilir Mi? Maduniyet Sorunsalı Çerçevesinde ‘sosyal Aktörler Olarak Bilgisayarlar’ Söylemleri", presented at the Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu, 2022
  2. Keskin Savaş, Kömür Gökhan (18.06.2022 - 19.06.2022), "Tiktok’un Trans-Estetiği: Bir Fluxus Mu Yoksa Çöplük Ya Da Kiç (Kitsch) Kültürü Mü?", presented at the Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, 2022
  3. Dursunoğlu İsmail, Kömür Gökhan (07.11.2019 - 09.11.2019), "Bireylerin Siyasal Katılma Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma: Bayburt Örneği", presented at the II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), 2019
  4. Kömür Gökhan (06.12.2019 - 08.12.2019), "Tanzimat Döneminden Türkiye Cumhuriyetine Feminizm", presented at the HOCA AHMET YESEVİ2.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019
  5. Kömür Gökhan (06.12.2019 - 08.12.2019), "Siyasal Davranışların Şekillenmesinde Aile Faktörü", presented at the HOCA AHMET YESEVİ2.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk