Genel Bilgiler

Fakültemiz, Üniversite Senatosunun 28/07/2011 tarih ve 2011/14 sayılı teklifi, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun onayı, Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları ve Bakanlar Kurulu’nun 25/06/2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararı ile; 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş ve bu karar 04 Ağustos 2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakültemizde 2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitim-öğretime başlamış olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans ile İlahiyat Lisans eğitimi olmak üzere 2 ayrı program yer almaktadır. İlahiyat Lisan Programı’nın öğrenim süresi Zorunlu Arapça Hazırlık dahil 5 yıl, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans Programını’nın ise 4 yıldır.
 
Sınıf, Laboratuar ve Atölye Durumu
Fakültemizin fiziki yapısı ile eğitim-öğretim birimleri, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği metodlarla öğrenim görmelerine imkan tanıyacak şekildedir. Öğrencilerimiz, tamamı görüntü donanımlı dersliklerde, çalışma salonlarında ders ve çalışma yapabilmektedirler. Fakültemizde iki adet bilgisayar laboratuarı, bir adet müzik sınıfı ve bir adet resim sınıfı bulunmaktadır. Ayrıca 2013-2014 akademik Yılı’ndan itibaren bir adet yabancı dil laboratuarının aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.
 
Kütüphane Durumu
Fakültemizin, gelişmeye elverişli bir kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede, İlahiyat ağırlıklı olmak üzere, hemen her alanla ilgili eser ve süreli yayınlar yer almaktadır. Türkçe, Arapça, Farsça ve Osmanlıca ağırlıklı olarak, batı dillerinde yazılmış çeşitli eserler de bulunmaktadır. Kullanıcılar kütüphanemizdeki eserlere internetten http://yordam.bayburt.edu.tr/ adresini kullanarak ulaşabilmektedirler. Ayrıca üniversitemiz kütüphanesinden ulusal ve uluslar arası bazı veri tabanlarına ulaşılabilmekte ve elektronik kaynaklardan yararlanılabilmektedir.
 
Konferans ve Seminer İmkanları
Üniversitemizde İİBF bünyesinde bulunan ve fakültemizin de kullanımına açık olan 147 kişilik Prof. Dr. Gökhan Budak Salonunda; konferans, panel, sempozyum vb. akademik çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca, her hafta seminerlerin yapıldığı ve Fakülte Akademik Kurulu’nun toplandığı toplantı salonumuz bulunmaktadır.
 
Kantin ve Dinlenme İmkanları
Fakültemizde öğrencilerimizin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenmiş, güzel bir şark köşesi de olan büyükçe bir öğrenci kantini mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin yararlanabileceği bir masa tenisi salonu bulunmaktadır.
 
Öğrenci Klüpleri
İlim Kültür ve Sanat Kulübü
Danışmanlığını fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞEN’in yürüttüğü kulüp, İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, her türlü anma tören ve toplantıları, kitap tanıtım programları, kitap sergileri, imza günleri vb. etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca fakültemiz ve üniversitemiz bünyesinde her türlü sosyal, görsel ve sanatsal faaliyetleri tertip etmektedir.
 
Mezuniyet Sonrası İş İmkanları
Fakültemizden mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilmektedirler:
Milli Eğitim Bakanlığı
İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarının yanı sıra; Hizmet İçi Eğitim Kursları’nda öğretici, Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzman, yurt dışında dînî ateşe, din müşâviri gibi Diyânet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev alabilmektedirler.

Üniversiteler
Üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere, lisansüstü eğitim aldıkları taktirde çeşitli sosyal bilimler alanlarında da akademisyen olabilmektedirler.

 
Önlisans/Lisans ve Yüksek Lisans Sonrası Eğitim İmkanları
Fakültemiz, İlahiyat Bölümü hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Eğitimi Bölümü ise 4 yıllık örgün yüksek öğretim veren bir kurumdur. Bunun yanında Açık Öğretim Fakültelerinde 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır. Bu yüksek okullardan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına girmek suretiyle İLİTAM(İlahiyat Lisans Tamamlama) programına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık fakülte mezunu diploması alabilmektedirler. Fakültemizden mezun olduktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsü kanalıyla Fakültemizde yer alan bütün bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptirler.
 
Yurt Dışı Eğitim İmkanları
Fakültemizden mezun olan öğrenciler Mili Eğitim Bakanlığı kanalıyla değişik ülkelerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler. Bu konu ile ilgili ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Ayrıca öğrenciler kendi imkanlarıyla da yurt dışı eğitim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini sürdürebilmektedirler.