Genel Bilgi

Fakültemiz, Üniversite Senatosunun 28/07/2011 tarih ve 2011/14 sayılı teklifi, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun onayı, Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları ve Bakanlar Kurulu’nun 25/06/2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararı ile; 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş ve bu karar 04 Ağustos 2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakültemizde 2010-2011 Akademik Yılı’nda Eğitim-Öğretime başlamıştır. İlahiyat Lisans eğitimi ve İLİTAM (Uzaktan Eğitim) olmak üzere 2 ayrı program yer almaktadır. İlahiyat Lisans Programı’nın öğrenim süresi Zorunlu Arapça Hazırlık dahil 5 yıldır.
 
Sınıf, Laboratuar ve Atölye Durumu
Fakültemizin fiziki yapısı ile eğitim-öğretim birimleri, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği metodlarla öğrenim görmelerine imkan tanıyacak şekildedir. Öğrencilerimiz, tamamı görüntü donanımlı dersliklerde, çalışma salonlarında ders ve çalışma yapabilmektedirler. Fakültemizde bir adet bilgisayar laboratuarı, dört adet amfi ve onbeş adet derslik bulunmaktadır.
 
Konferans ve Seminer İmkanları
Fakültemizde iki adet konfreans salonu mevcuttur. Konferans, panel, sempozyum vb. akademik çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca, her hafta seminerlerin yapıldığı ve Fakülte Akademik Kurulu’nun toplandığı toplantı salonumuz bulunmaktadır.
 
Kantin ve Dinlenme İmkanları
Fakültemizde öğrencilerimizin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenmiş,  646 m2' lik bir öğrenci kantini mevcuttur.  

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları
Fakültemizden mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilmektedirler:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarının yanı sıra; Hizmet İçi Eğitim Kursları’nda öğretici, Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzman, yurt dışında dînî ateşe, din müşâviri gibi Diyânet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev alabilmektedirler.

Üniversiteler
Üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere, lisansüstü eğitim aldıkları taktirde çeşitli sosyal bilimler alanlarında da akademisyen olabilmektedirler.

Önlisans/Lisans ve Yüksek Lisans Sonrası Eğitim İmkanları
Fakültemiz, İlahiyat Bölümü hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Eğitimi Bölümü ise 4 yıllık örgün yüksek öğretim veren bir kurumdur. Bunun yanında Açık Öğretim Fakültelerinde 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları bulunmaktadır. Bu yüksek okullardan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına girmek suretiyle İLİTAM(İlahiyat Lisans Tamamlama) programına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık fakülte mezunu diploması alabilmektedirler. Fakültemizden mezun olduktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsü kanalıyla Fakültemizde yer alan bütün bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptirler.
 
Yurt Dışı Eğitim İmkanları
Fakültemizden mezun olan öğrenciler Mili Eğitim Bakanlığı kanalıyla değişik ülkelerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler. Bu konu ile ilgili ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Ayrıca öğrenciler kendi imkanlarıyla da yurt dışı eğitim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı