Bölüm Toplantıları: Elektrik ve Enerji Bölümü
      Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından bölüm toplantıları kapsamında bu hafta Elektrik ve Enerji Bölümünde bulunan öğretim elemanlarına yapılmıştır. Bölüm ile ilgili sorunlar, istekler ve bölüm içi çalışmalar değerlendirilmiştir. Akademik personellerin görüşleri alınarak, durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı