Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2021-2022 Güz Yarıyılı Bölüm Toplantıları Tamamlandı
      Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından bölüm toplantıları  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımclığı ve Tasarım Bölümlerinde bulunan öğretim elemanlarına da yapılarak tamamlanmıştır. Bölümler ile ilgili sorunlar, istekler ve bölüm içi çalışmalar değerlendirilmiştir. Akademik personellerin görüşleri alınarak, durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı