Bahar Yarıyılı Akademik Seminerler Serisi I
Fakültemiz bünyesinden Bahar Yarıyılı Akademik Seminerler Serisi kapsamında Arş. Gör. Ayşe AKTAŞ tarafından; “Abdülganî en-Nâblusî ve Osmanlı Dönemi Fıkhî Tartışmalarına Yaklaşımı” konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Hocamıza ve katılımcılara teşekkür ediyoruz.
 
Yayın Tarihi: 
Yukarı