2020-2021 Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavı Başvuruları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Sınavları  online (çevirim içi) yapılacaktır. Bahar Dönemi Mezuniyet Sınavı Başvuruları 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar olup şahsen veya  e-posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Mezuniyet Sınavı ise 06 -07 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilgili dersin hocası tarafından online sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav kodları ve tarihleri web sayfamızdan ilan edilecektir.         

E-posta  başvurularda Mezuniyet Sınavı Başvuru dilekçesi  öğrencinin ıslak imzası ile   ve  Detaylı Transkript’in aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

e-posta:  besyo@bayburt.edu.tr

İlgili Yönetmelik

Mezuniyet Sınavı

MADDE 20 –(Değişik: RG-4/3/2018-30350)

(1) Mezuniyet sınavı; mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için;

a) Dersin/derslerin açıldığı son yarıyılda ilgili derse/derslere kayıtlanmaları,

b) Kayıt yaptırılan dersten/derslerden devam şartını yerine getirmiş olmaları,

c) (a) ve (b) bentlerini yerine getirmek şartıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmaları gerekir.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.